Kontakt

+420 723 568 456
klegnerova@
apkconsulting.cz

Akademická sféra


Autor: katerina
Time: 15.05.2015

Vyučuji personální řízení na VŠE, fakultě podnikohospodářské a UK, fakultě humanitních studií.